Obostrzenia związane z pandemią przedłużone do 31.01.2021 roku

Data: 15.01.2021 r., godz. 11.00    23
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 stycznia 2021 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu pandemii - dotychczas obowiązujące obostrzenia przedłużone zostały do dnia 31.01.2021 roku.
Mając na wzgledzie wprowadzone przepisy oraz bezpieczeństwo mieszkańców informujemy, że obiekty Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Belsku Dużym do dnia 31.01.2021 roku udostępniane są tylko uprawnionym podmiotom na ściśle określonych zasadach, które wskazuje Rozporządzenie Rady Ministrów z 14 stycznia 2021 roku.