Kontakt

Liczba odwiedzających: 2788
Dane teleadresowe
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Belsku Dużym
ul. Szkolna 3
05 - 622 Belsk Duży
mail. gosir@belskduzy.pl
www.gosir.belskduzy.pl
tel. (48)661-12-14
tel. kom. 530-726-489

Wpłaty za korzystanie z obiektów GOSiR:
Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Belsku Dużym
ul. Jana Kozietulskiego 4
nr konta: 18 9116 0001 0000 0202 2000 0002
tytuł: np. za korzystanie z salii fitness/siłownia karnet 10 wejść oraz imię i nazwisko
               za korzystanie z hali sportowej za miesiąc (wpisać właściwy)